Звънете от 10:00 до 17:30
089 224 72 27
02 418 78 57
Добре дошли в света на природата!

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите на Онлайн магазин за масла и натурална козметика

Общи разпоредби

Ползването на услугите в сайта е достъпно само за регистрирани потребители. Регистрирайки се в сайта вие заявявате, че приемате и се задължавате да спазвате изложените по-долу общи условия. Фирмата има правото по всяко време едностранно без предварително известие да променя съдържанието на общите условия, като актуална тяхна версия можете да намерите винаги на адрес http://shop.styx.bg/information/information_id/3 Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на онлайн магазина.

Условия за регистрация

Клиентът се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. В случай че Клиентът предостави неверни данни или не актуализира своевременно настъпилите промени, SHOP.STYX.bg има право без предизвестие да прекрати достъпа до профила на Клиента.

Приемане на поръчката

Когато оформите поръчката и я потвърдите, на e-mail адреса, който сте посочили при Вашата регистрация ще бъде изпратено писмо, което съдържа: статус на поръчката и нейните детайли: № на поръчката, дата на поръчката, адрес за доставка, адрес за разплащане, метод за доставка, метод за разплащане, списък с поръчаните продукти, единична цена, обща цена на поръчката, транспортни разходи, обща дължима сума и др.

Начини на плащане

Цената на стоката и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

С наложен платеж

По банков път – на посочената по-долу банкова сметка, а именно:

ТАВИРЕН ООД

IBAN: BG84FINV91501016115518

BIC: FINVBGSF

Първа Инвестиционна Банка

Моля посочете в основанието на превода номера на поръчката.

 

Заявяването на плащане по банков път става, като клиентът отбележи в полето Добавете коментар към Вашата поръчка, че желае да плати по банков път. В противен случай се подразбира, че плащането ще бъде извършено с наложен платеж.

При плащане по банков път поръчката се изпраща след като сметката на Тавирен ООД е заверена със дължимата сума по поръчката.

Условия за доставка

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка. Срокът за доставка варира в зависимост от населеното място и наличността на стоката. При наличие на обстоятелства, водещи до забавяне изпълнението на поръчката Клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, намиращо се на адреса на доставката, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, SHOP.STYX.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ

Клиентът има право да откаже да получи заявената за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

- цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – по сметка в 30 дневен законоустановен ред

Други условия

SHOP.STYX.bg се задължава да не разкрива лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в предвидените от закона случаи.

SHOP.STYX.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и др.

SHOP.STYX.bg не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъснат и без технически затруднения.

SHOP.STYX.bg не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от SHOP.STYX.bg.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

За контакт:

Съгласно чл.4 от Закон за електронната търговия


Търговец: ТАВИРЕН ООД

ЕИК: 202932012
Адрес на регистрация:
София, бул. Ал. Стамболийски 205
Адрес на дейността: София, бул. Ал. Стамболийски 205
Телефон: 0898 640048
Е-майл:
styxbg@gmail.com